Stoomreiniger voor economisch reinigen

kleren stomen

Gebruik van stoommachines voor economisch reinigen

Van oudsher wordt stoom gebruikt door stoomreinigers. Stoomreiniger roeide het vuil los dat aan het oppervlak kleefde. Vanuit het oogpunt van stoom is het doorsnijden van het vuil waardoor de stoom het oppervlak van het voorwerp dat wordt gereinigd kan bereiken schoon, waar als zure reinigers die door ruwe en zware stoffen snijden alleen het ruwste of grofste deel van het contact verwijderen. Als voorbeeld, als je door een iPhone snijdt, zal er geen ruwheid overblijven na de reiniging.

Hier is een schets van hoe de stoomreiniger werkt. De stoom wordt op het voorwerp aangebracht, wanneer de druk van de stoom boven de temperatuur van het water is geweest. De stoom maakt het mogelijk voor stoomreinigers om de fijnste materialen van het oppervlak te verwijderen. De stoom wordt vervolgens opgevangen, de Noorse stoomreinigers noemen dit “opkoken”. Het systeem vangt dan een drukverschil in de stoom op, waardoor droge stoom kan worden afgevoerd. Dit wordt de “vloed” van stoom die van het object afkomt. Het samenstel van perslucht dat wordt gebruikt om de apparatuur aan te drijven, kan op verschillende manieren worden gemanipuleerd. Er kan een levering van het “double shot”-type zijn, waarbij de hoge druk wordt toegepast door de druk te verlagen en tegelijkertijd het water te verminderen om de uitlaat bij een lagere druk te laten aanzuigen. Dit wordt gebruikt om de fijnere stoffen van het oppervlak van het schoon te verwijderen. Het nadeel hiervan is dat deze methode niet d.w.z. VERWIJDERD hogedrukas’ vrij is. Dan is er een andere methode die meer gebruik maakt van een droog – watermengsel. Bij deze methode wordt, voordat de droge mix van de bodem van de apparatuur vrijkomt, het droge water bovenop de perslucht aangebracht, die op zijn beurt de tegendruk vermindert.

De meeste interfaces gebruiken een droog mengsel. Dit is een mengsel met een droge CONTligH-accreditatie. Dit betekent dat dit materiaal geen vaste bestanddelen bevat. De droge mix die op het oppervlak van het voorwerp wordt gebruikt is Football video’s, Peter Pan, schepen, en cosmetica.

Reinigingsprocessen kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld. Bij het reinigen zijn er drie basisprocessen:

1. Batch REINIGING. Dit is een grote batch waarbij stoom wordt toegepast om een oppervlak te reinigen met een mengsel van stoom en water. Vanuit de stoomafvoer is er een aantal kleinere stoomafvoersystemen die in wezen een korte stroom stoom zijn die gevolgd wordt door droge chemische systemen om de klasse van materialen te verwijderen die nodig zijn om de onzuiverheden van het oppervlak te verwijderen.

2. Boven-Bodem REINIGING. Bij deze methode is er een combinatie waarbij zowel de stoom als het water uit de stoomtankoperator aan de bovenkant van het onderdeel worden afgevoerd, waar deze worden toegepast op het omringende oppervlak, en het gat dat nog wordt aangedreven.

3. Droog REINIGEN. Bij dit systeem wordt het oppervlak gedroogd na de toepassing van stoom. De temperatuur om uit te drogen ligt tussen 35 en 45 graden Celsius. De belangrijkste zorg voor er is niet de weerstand van de droge chemische producten van HOT en COLD. Het is alleen wat alcohol kan worden gebruikt. Vochtigheid is ook een andere kwestie.Wanneer dit soort reinigingssysteem, of het droge reinigingssysteem, of het droge reinigingssysteem, wordt opgeroepen, is het aanbevolen dat al die mensen in het onderhoud van deze systemen moeten een geleerd en ervaring van een fietsen van apparatuur, dat is een mechanisme waarbij de onderdelen handmatig worden gereinigd en vervolgens cyclisch om de volgende fase van reiniging met stoom in te voeren.

Thermisch verwarmde droger

Het regelelement binnenin de droger heeft een aantal beweegbare eilandjes, in de vorm van asgetenderis, die de temperatuur van de stoom en de druk van het water bepalen. Dit systeem wordt gebruikt voor hete auto-onderdelen die via het handproces worden verwijderd. Het is alleen doeltreffend voor productiesystemen die een te hoge temperatuur vereisen. Het genoemde element zal niet doeltreffend zijn wanneer de temperatuur tussen -30 en +65 graden Celsius ligt.

Batch-verwarmingssysteem

Bij het batchverwarmingssysteem wordt de stoom niet in een stoombuis met één oplossing gepompt, maar wordt deze door perslucht door de buis geleid in plaats van door het drogelement. Het is ook het type van draad element systeem, dat wordt gebruikt in het industriële proces van droog concentreren. Afdrukken banners of en zelfklevende T-shirts worden vervaardigd met deze methode.

Het genoemde systeem is ontworpen voor droge activiteiten zoals raffinaderijen, petrochemische installaties en chemische verwerking. Het is ook nuttig als de temperatuur relatief laag is. Op het moment dat de temperatuur hoog is, kan het proces drogen, in dit geval worden ook de kachels gebruikt.

Het natte type reinigingssysteem

Bedenk dat er twee verschillende reinigingstechnieken zijn: handreiniging en machinale reiniging. De circulatie van het onderhoud van apparatuur gebeurt zowel op de handen als op een machine.